Dochádzkové systémy

Ponúkamé Vám najlacnejší systém na kontrolu dochádzky Vašich zamestnancov. K snímaniu dochádzky sa využívajú jednoduché terminály s označením INCO3,  ktoré pomocou bezdotykovej identifikačnej karty umožňujú zaznamenať príchody a odchody pracovníkov.  Ostatné prerušenia je možné definovať ručne priamo v programovej aplikácii. Po priložení karty k terminálu, terminál zosníma číslo karty pracovníka a zároveň zaeviduje dátum, čas a druh pohybu.  Snímacie zariadenia vyžadujú trvalú komunikáciu s nadriadeným PC, nakoľko nemajú vlastnú pamäť na ukladanie transakcii.

Program umožňuje export spracovanej dochádzky zamestnancov do programu pracovníkov personálneho oddelenia a zároveň ponúka podrobné štatistiky dochádzky pre zamestnancov vedenia.

Súčasťou programu je aj telefonická podpora, prípadne pomoc na diaľku cez vzdialený prístup.

 

Systém umožňuje :

Podrobnú evidenciu dochádzky a to na základe rôznych prerušení :

 

►Práca – príchod / odchod

►Služobný odchod

►Odchod na dovolenku

►Práceneschopnosť

►Služobná cesta

►OČR – Ošetrenie člena rodiny

►Obed

►Návšteva lekára

►Odchod na poldňa dovolenky

►Čerpanie náhradného voľna

►Evidenciu zamestnancov – držiteľov kariet
►Tlač dochádzkových kariet zamestnancov
►Evidenciu nadčasov s možnosťou prenosu  do ďalšieho mesiaca
►Kompenzácia nadčasov čerpaním náhradného voľna

►Export spracovanej dochádzky zamestnancov do mzdovej agendy

►Tvorbu organizačnej štruktúry podniku, ktorá zaručí právo na spracovanie dochádzky len tej vetvy, ktorá je podradená užívateľovi

►Štatistické spracovanie dochádzky

 

Pokiaľ chcete o dochádzkovom systéme vedieť viac, prípadne potebuje  vypracovať cenovú ponuku, kontaktujte jedného z našich odborníkov:

Ing. Milan Bobuľa: tel.: 0903 588 318, milan.bobula@ediscomp.sk
Vladimír Hudec: tel.: 0907 800 753, vlado.hudec@ediscomp.sk